דבר הממונה

מורים, הורים ותלמידים יקרים,

בחטיבה העליונה אנו שמים דגש על קידום כל התלמידים תוך פיתוח תמונת עתיד רחבה ועשירה בעזרת התאמת מסלולי הלימוד המגוונים ובניית תכנית לימודית אישית.

השנה נתמקד בהטמעת הרפורמות "ישראל עולה כיתה" ו"עוז לתמורה".

נמשיך לשאוף לקידום מצוינות לימודית, חברתית וערכית לצד הקניית מיומנויות שיעניקו לתלמידים את הידע ואת והיכולת להשתלב בעולם המידע הדיגיטלי העתיר טכנולוגיה וקדמה.

נשים דגש על פדגוגיה אחרת – נרחיב את הלמידה המשמעותית כדי לאפשר לכל תלמיד למצות את הפוטנציאל שלו.

נפתח דרכי הוראה והערכה המכוונות למגוון הכישורים והנטיות

נחשוף את תלמידינו למקצועות להשכלה כללית מתחומי דעת מגוונים.

נשלב את התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית בכל בחטיבה בעליונה.

  

 

                                                                   שנה טובה ומוצלחת

                                                                   רוזליה מייזל

                                                                   ס. מנהלת והממונה על החט"ע

 
   
     
נסיון