לאחר הבחירות בכיתות נערכו 2 ישיבות של מועצת תלמידים בתאריכים: 16/10/2013, 23/10/2013.

בישיבה בתאריך 23/10/2013 התחלקנו לקבוצות של 4-5 תלמידים אשר יבנו תוכנית לפעילויות אשר מועצת התלמידים תפעיל עד סוף השנה, תלמידי חט"ב יתנו דגש על החודש האחרון של שנת הלימודים.

הוחלט שבישיבה הבאה, יום ד' 7/11/2013 בשעה 13:30 בחדר משאבים, יתקימו בחירות לתפקידים במועצה: יו"ר, סיו"ר  (משוריין לתלמיד יב'), דובר, ועדה פעלויות בית סיפריות, ועדה קהילתית.

תלמידים ממועצת תלמידים אשר מעוניינים להגיש מועמדות מתבקשים לפנות לעמי, מנחה המועצה.
להלן רשימת נציגות התלמידים במועצה: * פרוטוקול ישיבת מועצת תלמידים מתאריך 18.2.14

 
   
     
נסיון