בגרות בעיתונות כתובה תש"ע

 אלוש נאור
 אלמקיאס נוי

-  כתבה חדשותית
-  ראיון
-  מגזין חברתי
-  מאמר
-  תמונה עצמאית

 
 בריינס צליל
 טל שי
 יעקובוב יניב
 מוסקוביץ ים
 מלכה ליז
 פיודורוב רוסלן
 קזקוב אולה
 אירמייב יעקוב
 אלמו עדי
 בולקין אירנה
 הלל דולב
 ליטמן יקיר
 מלכה מור
 מלכין ויקי
 פוזין איגור
 קוטליארוב ולדימיר

כתבה חדשותית
-  ראיון
-  מגזין חברתי
-  מאמר
-  תמונה עצמאית

  
 
 
   
     
נסיון