לפניכם תיק ניהול-דיגיטאלי לריכוז מקצוע שמטרתו לסייע בניהול הידע ובקידום הוראה.
התיק כולל תוכנית עבודה משולבת במסמכי אב הכוללת את מיומנויות החקר וההתנסויות .
כמו כן, איסוף נתונים בעקבות מבדקים ותוכנית התערבות לקידום ושיפור הישגי לומדים .

קישוריות לספרים דיגיטאליים ולאתרים שימושיים התומכים ומקדמים את עבודת המורה במקצוע.

מקווה שתיק זה יענה על הצרכים וישרת אתכם מקצועית.
נשמח לקבלת הארות על מנת שנוכל לשכלל את התיק הדיגיטאלי לטובתכם.

   
         
         
         
         
 
   
     
נסיון